آغاز

به نام خدا دوست دارم مطالبی را در مورد تجربه‏ های خودم در زمینه کامپیوتر که بیشتر جنبه آموزشی داره، اینجا قرار بدم. بنای من در ابتدا بر آموزش ورد هست اما هیچ محدودیتی رو ایجاد نمی‏کنم تا بتونم تجربه‏ های خودم رو در اینجا در اختیار بازدیدکنندگان قرار بدهم.…

ادامه…