مرتب‏‌سازی فهرست بر اساس حروف الفبا (Sort)‏

در نظر بگیرید فهرستی از اسامی را تهیه کرده‏اید و می‏خواهید آن را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید. با استفاده از امکان Sort می‏توانید این کار را انجام دهید: ـ فهرست را انتخاب (Select) کنید. ـ از منوی Table گزینه Sort را انتخاب کنید. ـ کلید Ok را جهت…

ادامه…