حمایت مالی از سایت

حمایت مالی یکی از منابع رایج تأمین مالی سایت‌های غیرانتفاعی است. سایت‌های غیرانتفاعی، به نیت درآمدزایی تأسیس نشده‌اند و بدون دریافت هزینه، به ارائه خدمات رایگان عام المنفعه می‌پردازند.

این سایت‌ها به منظور تأمین هزینه‌ها و گسترش دامنه فعالیت‌های خود، به راهکارهای مختلفی رو می آورند که یکی از آنها حمایت مالی بازدیدکنندگان است.

در این شیوه، افرادی که به طور رایگان از خدمات و فعالیت‌های سایت بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند به منظور مشارکت در فعالیت‌ها و ادراک حس خوشایند سهیم بودن در خروجی‌های آن، بر اساس توانمندی مالی خود، به حمایت از سایت بپردازند. به این شکل، در عین حال که این افراد می توانند خود را از گردانندگان سایت دانسته و سهمی در ارائه خدمات به کلیه مخاطبان داشته باشند، در جهت تأمین هزینه‌ها و امکانات بیشتر و گسترش و توسعه خدمات نیز گام مؤثری بردارند.

با عنایت به گسترش روز افزون کاربران سایت و به تبع آن، افزایش هزینه های اداره و ادامه فعالیت سایت، بحث تأمین مالی به یکی از دغدغه‌های مدیران سایت تبدیل شده است. یکی از این منابع تامین مالی، حمایت شما کاربران عزیز است.

مخاطبانی که مایل به اهدای کمک‌های مالی هستند، می‌توانند از طریق فرم زیر، مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از طریق درگاه سایت PayLine و با استفاده از تمام کارت‌های متصل به شتاب، به حساب سایت واریز نمایند.

پیشاپیش از کمک و همیاری شما عزیزان قدردانی می‌شود.

حمایت مالی از سایت


مبلغ:


Comments are closed